rfil logo

WIADOMOŚCI z KATEGORII:

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych


Odsłuchaj

Powrót

Odnowienie centrum miejscowości Latowicz

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość zadania: 1 011 757,00 zł Dofinansowanie: 1 000 000 zł

Przejdź do artykułu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wężyczynie wraz z kanałem łączącym z miejscowością Latowicz

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość inwestycji: 5 036 009,17 zł Dofinansowanie: 842 369,67 zł

Przejdź do artykułu

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgolas -V etap

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość inwestycji: 1 448 485 ,31 zł Dofinansowanie: 1 157 630,33 zł

Przejdź do artykułu

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość inwestycji: 73 800,00 zł Dofinansowanie: 60 000,00 zł

Przejdź do artykułu

Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz – I etap

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość inwestycji: 968 529,30 zł Dofinansowanie: 479 053,47 zł

Przejdź do artykułu

Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz – II etap

Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Całkowita wartość inwestycji: 2 162 991,90 Dofinansowanie: 1 460 946,53

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Latowicz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 327 548,00 zł na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa gminnej oczyszczalni scieków komunalnych w Latowiczu -I etap

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi gminnej nr 220701W w miejscowości Dębe Małe.

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza