Oświata


Odsłuchaj

Powrót

2021-2022 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY

Przejdź do artykułu

2020-2021 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY

Przejdź do artykułu

Dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2022/2023

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

Przejdź do artykułu

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Przejdź do artykułu

Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej..

Przejdź do artykułu

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił...

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza