Oświata


Odsłuchaj

Powrót

2022-2023 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH

Przejdź do artykułu

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Burmistrz Latowicza określił: terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz.

Przejdź do artykułu

2021-2022 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY

Przejdź do artykułu

2020-2021 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY

Przejdź do artykułu

Dowóz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w roku szkolnym 2022/2023

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

Przejdź do artykułu

Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej..

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza