Ilość wyświetleń: 2291

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów


Odsłuchaj

Powrót

HARMONOGRAM
PRZYJMOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYM W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W LATOWICZU UL. ROZSTANKI 22A W 2024 ROKU
 •      13 styczeń (sobota)
 •      3 luty (sobota)
 •      2 marzec (sobota)
 •      6 kwiecień (sobota)
 •      11 maj (sobota)
 •      1 czerwiec (sobota)
 •      6 lipiec (sobota)
 •      3 sierpień (sobota)
 •      7 wrzesień (sobota)
 •      5 październik (sobota)
 •      9 listopad (sobota)
 •      7 grudzień (sobota)
Informujemy, że w PSZOK'u przyjmowane są odpady wytworzone w gospodarstwach domowych w ww. terminach w godzinach 9:00- 14:00.
W celu pozostawienia odpadów należy okazać aktualny dowód potwierdzenia dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dowód osobisty.
Dla osób, które złożyły deklaracje oraz dokonują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z deklaracją, pozostawienie odpadów komunalnych w PSZOK'u jest BEZPŁATNE.

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza