Ilość wyświetleń: 3850

Władze samorządowe Gminy


Odsłuchaj

Powrót

Mieszkańcy gminy Latowicz tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, powołaną do samodzielnego wykonywania zadań administracji państwowej, wyposażoną w materialne środki umożliwiające realizację zadań. Zadaniem samorządu gminnego jest zaspakajanie bieżących potrzeb wspólnoty. W celu realizacji tego zadania mieszkańcy gminy podejmują działania i rozstrzygają o swoich sprawach w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. 

Wójt Gminy Latowicz

Burmistrz Latowicza


Lista radnych Rady Gminy Latowicz (kadencja 2018 - 2023)

L.p.Imię i Nazwisko RadnegoOkręg wyborczy
1Marcin Dzięcioł Latowicz II
2Piotr Gryglas Dębe Małe, Budziska 
3Teodora JarońChyżyny, Gołełąki 
4Mirosław Listopad Strachomin
5Witold Kłos Waliska, Stawek, Wężyczyn 
6Wojciech Gręziak Wielgolas
7Ewa Bożena Zielińska Budy Wielgoleskie, Borówek 
8Wojciech Dzięcioł Oleksianka
9Janusz Reda Wielgolas
10Marek Skrzycki Latowicz III, Dąbrówka
11Łukasz Flis Latowicz I
12Leszek SerzyskoRedzyńskie, Generałowo 
13Kamil Prus Transbór
14Tadeusz Wołkowiecki Latowicz II 
15Wiesław Świątek KamionkaKomisja Planowania Budżetu, Finansów, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu

 1. Marcin Dzięcioł – Przewodniczący 
 2. Wiesław Świątek - członek
 3. Ewa Zielińska - członek
 4. Teodora Jaroń - członek
 5. Kamil Prus – członek

Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej

 1. Piotr Gryglas - Przewodniczący
 2. Witold Kłos – członek
 3. Janusz Reda – członek
 4. Łukasz Flis – członek
 5. Leszek Serzysko – członek

Komisja Rewizyjna

 1. Marek Skrzycki – Przewodniczący
 2. Wojciech Gręziak – członek
 3. Tadeusz Wołkowiecki – członek
 4. Mirosław Listopad – członek
 5. Wojciech Dzięcioł – członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Tadeusz Wołkowiecki - Przewodniczący
 2. Marcin Dzięcioł
 3. Piotr GryglasLogotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza