Ilość wyświetleń: 10828

Praca i organizacja urzędu


Odsłuchaj

Powrót

Dane teleadresowe:

Urząd Miasta i Gminy Latowicz
05-334 Latowicz, ul. Rynek 6
Rycina czarno-biała Latowica
woj. mazowieckie

tel. 25 752-10-90
fax. 25 752-10-90 wew. 29

www.gmina-latowicz.pl
e-mail: sekretariat@gmina-latowicz.pl
BIP: https://bip.gmina-latowicz.pl/

REGON: 000548287
NIP: 822-12-64-575

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 7.45 - 15.45

Wtorek: 7.45 - 16.45

Środa: 7.45 - 15.45

Czwartek: 7.45 - 15.45

Piątek: 7.45 - 14.45


Kasa urzędu czynna jest w godzinach pracy. Kontakt: Ewa Warowny, email: e-warowny@gmina-latowicz.pl

Numery rachunków bankowych Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim O/Latowicz, ul. Św. Ducha 5

Rachunki bieżące:

81 9226 0005 0040 0552 2000 0010 -  podatki, opłata skarbowa

Rachunki pomocnicze:

08 9226 0005 0040 0552 2000 0160 -   depozyty, wadia

07 9226 0005 0040 0552 2000 0760 -   opłata za odpady


Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:

Burmistrz lub Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

PONIEDZIAŁEK 08:00 - 10:00
WTOREK 13:00 - 14:45

W sprawach pilnych interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy urzędu.


KIEROWNICTWO I SAMODZIELNE STANOWISKA

Burmistrz Latowicza