Ilość wyświetleń: 3210

Praca i organizacja urzędu


Odsłuchaj

Powrót

Dane teleadresowe:

Urząd Gminy Latowicz
05-334 Latowicz, ul. Rynek 6
Rycina czarno-biała Latowica
woj. mazowieckie

tel. 25 752-10-90
fax. 25 752-10-90 wew. 29

www.gmina-latowicz.pl
e-mail: sekretariat@gmina-latowicz.pl
BIP: https://bip.gmina-latowicz.pl/

REGON: 000548287
NIP: 822-12-64-575

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 7.45 - 15.45

Wtorek: 7.45 - 16.45

Środa: 7.45 - 15.45

Czwartek: 7.45 - 15.45

Piątek: 7.45 - 14.45


Kasa urzędu czynna jest w godzinach pracy. Kontakt: Ewa Warowny, email: e-warowny@gmina-latowicz.pl

Numery rachunków bankowych Urzędu Gminy:

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim O/Latowicz, ul. Św. Ducha 5

Rachunki bieżące:

81 9226 0005 0040 0552 2000 0010 -  podatki, opłata skarbowa

Rachunki pomocnicze:

08 9226 0005 0040 0552 2000 0160 -   depozyty, wadia

07 9226 0005 0040 0552 2000 0760 -   opłata za odpady


Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków:

Wójt lub Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

PONIEDZIAŁEK 08:00 - 10:00
WTOREK 13:00 - 14:45

W sprawach pilnych interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy urzędu.


KIEROWNICTWO I SAMODZIELNE STANOWISKA

Zdjęcie WójtaWÓJT GMINY

Bogdan Jacek Świątek-Górski
tel. 25 752 10 90 w. 28, pok. nr 8
e- mail: wojt@gmina-latowicz.pl

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

Arkadiusz Reda
tel. 25 752 10 90 w. 34, pok. nr 17
e- mail: a-reda@gmina-latowicz.pl

SEKRETARZ GMINY

Barbara Zgódka
tel. 25 752 10 90 w. 14, pok. nr 14
e-mail: b-zgodka@gmina-latowicz.pl

SKARBNIK GMINY

Anna Strzelec
tel. 25 752 10 90 w. 19, pok. nr 9
e-mail: a-strzelec@gmina-latowicz.pl

STANOWISKO DS.OCHRONY ŚRODOWISKA
tel. 25 752 10 90 w. 17, pok. nr 17
Sylwia Słomczyńska | e-mail: s-slomczynska@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
tel. 25 752 10 90 w. 17, pok. nr 17
Elżbieta Całka | e-mail: e-calka@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , SPRAW WOJSKOWYCH I O.C, OCHRONY P. POŻ
tel. 25 752 10 90 w. 16 pok. nr 16
Krzysztof Borówek | e-mail: k-borowek@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, DRÓG
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego:tel. 25 752 10 90 w. 16, pok. nr 16
Paweł Duszyński | e-mail: p-duszynski@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA, LEŚNICTWA
tel. 25 752 10 90 w. 16 pok. nr 16
Jolanta Suchecka | e-mail: j-suchecka@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY, ŚRODKÓW UE I INNYCH ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
tel. 25 752 10 90 w. 15, pok. nr 15
Grzegorz Soćko | e-mail: g-socko@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, INWESTYCJI
tel. 25 752 10 90 w. 15, pok. nr 15
Tadeusz Nowicki | e-mail: t-nowicki@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
tel. 25 752 10 90 w. 10, pok. nr 10
tel. 25 752 10 90 w. 19, pok. nr 9
Halina Gryglas | e-mail: h-gryglas@gmina-latowicz.pl
Łukasz Krzewski | e-mail: l-krzewski@gmina-latowicz.pl
Ewelina Szostak | e-mail: e-szostak@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. KANCELARYJNYCH I KADR
tel. 25 752 10 90 w. 27, pok. nr 7
Klaudia Małecka | e-mail: k-malecka@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT
tel. 25 752 10 90 w. 24, pok. nr 4
Hanna Gajowniczek | e-mail: h-gajowniczek@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
tel. 25 752 10 90 w. 24, pok. nr 4
Krystyna Piętka | e-mail: k-pietka@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. PODATKÓW I FINANSÓW
tel. 25 752 10 90 w. 24, pok. nr 4
Ewelina Pleciak | e-mail: e-pleciak@gmina-latowicz.pl


BIURO RADY GMINY
tel. 25 752 10 90 w. 11, pok. nr 11
Dorota Krzewska | e-mail: d-proczka@gmina-latowicz.pl


URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE
tel. 25 752 10 90 w. 26, pok. nr 6
Hanna Kopa | e-mail: h-kopa@gmina-latowicz.pl


KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWEJ
tel. 25 752 10 90 w. 23; kom. 604 640 864, pok. nr 3
Tomasz Jachimowicz | e-mail: 

Jarosław Mucha


STANOWISKO DS. INFORMATYZACJI
tel. 25 752 10 90 w. 14, pok. nr 14
Arkadiusz Reda | e-mail: a-reda@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. OŚWIATY,KULTURY, ZDROWIA
tel. 25 752 10 90 w. 11, pok. nr 11
Karolina Kacprowicz | e-mail: k-kacprowicz@gmina-latowicz.pl


STANOWISKO DS. OBSŁUGI KASOWEJ
tel. 25 752 10 90 w. 23, pok. nr 3
Ewa Warowny | e-mail: e-warowny@gmina-latowicz.pl


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Kierownik Jolanta Muracka – tel. 25 752 10 90 w. 22
tel. 25 752 10 89
e-mail: latowicz@ops.pl

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza