Aktualna pogoda
Latowicz

Poniedziałek 15:49
30 stycznia 2023
Słabe Opady śniegu
Słabe Opady śniegu temp 0,93°C odcz. -5,97°C
Wilgotność: 95 %
Wiatr: 7,37 km/h
Rozlicz PIT w gminie Latowicz
Projekt zrealizowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy z PITax.pl PIT Online.

Aktualności


WażneWspieraj lokalnie - rozlicz PIT w gminie Latowicz

Gmina Latowicz przystąpiła do projektu "Wspieraj Lokalnie". Projekt powstał w efekcie przeświadczenia o kluczowym znaczeniu współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi. Projekt łączy kampanię 1,5% dla lokalnych OPP z kampanią lokalnego rozliczania podatku dochodowego dla jednostek samorządu terytorialnego."

2023-01-27, 9:05

WażneZAWIADOMIENIE Burmistrza Latowicza Oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu

Burmistrz Latowicza oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu zawiadamiają: o prowadzeniu w dniach 09 - 31 stycznia 2023 r. naborze do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2021 plus, w ramach którego wydawane będą artykuły żywnościowe.

2023-01-09, 0:00

WażneE-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz

Szanowny Mieszkańcu Te sprawy załatwisz już przez Internet Zakładając konto na platformie dostępnej pod adresem: https://oplaty.gmina-latowicz.pl/ sprawdzisz stan swoich bieżących należności, dokonasz opłat oraz sprawdzisz historię wpłat podatków, opłat za odbiór śmieci czy opłat za dostawę wody lub odbiór ścieków. Będziesz miał możliwość podania stanu licznika wody. Czytaj więcej...

2022-11-05, 11:24

WażneWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy Gminy Latowicz mogą składać Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego.

2022-11-04, 16:57

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Latowicz w 2023 roku

Burmistrz Latowicza informuje wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków na zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Latowicz – etap XVI.” W ramach zadania zostaną nieodpłatnie odebrane i unieszkodliwione wyroby zawierające azbest.

2023-01-27, 13:30

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Latowicz

Informujemy, że na terenie gminy Latowicz przystąpiliśmy do modernizacji oświetlenia na energooszczędne LED. Prace rozpoczęły się w miejscowości Stawek i będą sukcesywnie wykonywane w pozostałych miejscowościach. Wykonawcą robót jest firma MADO z Kosowa Lackiego .

2023-01-24, 11:03

Prace drogowe Oleksianka

Rozpoczęliśmy długo wyczekiwane prace drogowe w miejscowości Oleksianka. W związku z tym występują utrudnienia na przebudowywanym odcinku. Zaleca się objazd zgodnie z przedstawioną mapą.

2023-01-23, 17:25

Otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu i przekazanie wozu OSP Latowicz

W piątek 22 kwietnia 2022 roku dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu, która mieści się przy ulicy Rynek 6A.

2023-01-23, 11:26

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza