Data publikacji: 2024-06-26, 11:55

Ilość wyświetleń: 197

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi


Odsłuchaj

Powrót

Propozycje do projektu Programu współpracy można składać od 24 czerwca do 15 lipca br.

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o celach i formach współpracy, jak również o planowanych środkach finansowych na zlecanie zadań publicznych do realizacji przez organizacje pozarządowe. Program współpracy wskazuje również jakie zadania publiczne w danym roku Samorząd Województwa Mazowieckiego określa jako priorytetowe.

więcej w załączonym pliku

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza