Data publikacji: 2024-06-10, 14:37

Ilość wyświetleń: 63

Kastracja zwierząt domowych, jako narzędzie w walce z ich bezdomnością


Odsłuchaj

Powrót
sterylizacja/kastracja darmowa w gminie Latowicz - plakat informujący

Gmina Latowicz od 2022 r. prowadzi program kastracji zwierząt domowych, jako narzędzie w walce z ich bezdomnością. W ubiegłym roku akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego w bieżącym roku pozyskane zostały na ten cel środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego, aby w 100% pokryć koszty zabiegów kastracji/sterylizacji oraz znakowania.

Szacujemy, że możliwe będzie przeprowadzenie zabiegów na ok 50 kotach i 30 psach. Ostateczna liczba zwierząt zależy od tego, czy wśród zgłaszających zwierzę na zabieg będą dominować właściciele samic, czy samców - koszty zabiegu są bowiem różne w obu przypadkach. Realizację zadania zaczynamy od 11 czerwca 2024 r. Więcej informacji pod nr tel. 25 752 10 90 ww. 13 u Pani Jolanty Sucheckiej.

Szczegółowe zasady skorzystania z tegorocznego Programu:

  • wypełnienie wniosku, weryfikacja oraz odbiór vouchera w trakcie wizyty w urzędzie
  • realizacja zabiegów w terminie 3 tygodni od odebrania vouchera, nie później niż do dnia 15.10.2024 r.,
  • aby umówić się na wizytę, należy skontaktować się bezpośrednio z gabinetem weterynaryjnym wskazanym we wniosku, tj. Gabinet Weterynaryjny Latowicz, ul. Kościuszki 42, 05-334 Latowicz.
  • przed wykonaniem zabiegu właściciel/opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do elektronicznego oznakowania zwierzęcia - jeśli zwierzę zostało wcześniej już oznakowane, możliwość skorzystania z darmowego zabiegu kastracji lub sterylizacji, dotyczy zwierząt, dla których jako miejsce rejestracji wskazana jest Gmina Latowicz (05-334).

Zadanie pn. "Zapobiegnie bezdomności zwierząt w Gminie Latowicz" współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza