Data publikacji: 2024-06-05, 8:10

Ilość wyświetleń: 83

Warsztaty z programowania i grawerowania!


Odsłuchaj

Powrót
baner logo PSE

Warsztaty z programowania i grawerowania!

Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie jest jednym z laureatów kolejnej edycji programu dobrosąsiedzkiego „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 24 ty. złotych. Zakupimy: 2 komputery stacjonarne, grawerkę laserową, 5 zestawów programowania w szkole. U uczniów obserwujemy stale rosnące zainteresowanie nowymi technologiami. Wprowadzenie nowości typu grawerka laserowa pozwoli na rozwijanie kreatywności uczniów, wpłynie na umiejętność pracy w grupie, pozwoli na podejmowanie w szkole nowych inicjatyw np. grawerowanie długopisów, tabliczek, pobudzi przedsiębiorczość i tworzenie indywidualnych projektów. Nauczycielom umożliwi stworzenie pomocy dydaktycznych oraz materiałów dla rodziców.

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Energetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz pomoc finansowa w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki, któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W sześciu edycjach programu, PSE przyznało ponad 1050 grantów o łącznej wartości prawie 22 mln złotych. Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych: https://www.wzmocnijswojeotoczenie.pl https://www.energetycznykompas.pl


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza