Data publikacji: 2024-05-13, 14:03

Ilość wyświetleń: 114

Termin płatności II raty podatku


Odsłuchaj

Powrót

Szanowni Państwo,

Burmistrz Latowicza przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami który mija 15 maja 2024r.

Wszystkie zobowiązania można uregulować w poniższych formach:

  • wpłata u sołtysa, do którego podlega wybrane sołectwo;
  • wpłata w kasie w godzinach pracy Urzędu;
  • wpłata na indywidualny rachunek bankowy. Przypominamy iż dla każdego podatnika/płatnika został utworzony niepowtarzalny, oddzielny numer rachunku bankowego dla każdego z wyżej wymienionych zobowiązań. Wniesienie zobowiązania na inny niż nadany indywidualny numer rachunku bankowego (np. innego podatnika/płatnika lub dotyczący innego zobowiązania) będzie skutkowało tym, że wpłata zostanie zaksięgowana (przypisana) do innego podatnika/płatnika lub innego zobowiązania.

    Wpłata na dotychczasowe rachunki bankowe, należności podatkowe nr rachunku 81 9226 0005 0040 0552 2000 0010, opłata za gospodarowanie numer rachunku 07 9226 0005 0040 0552 2000 0760 jest nadal możliwa.

Więcej informacji o podatkach można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Latowicz pokój nr 4 lub pod numerem telefonu 25 752-10-90 wew. 24

Uwaga:

Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, a następnie wszczęte postępowanie egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych.

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza