Data publikacji: 2024-05-07, 17:34

Ilość wyświetleń: 250

Kadencja Rady Miejskiej w Latowiczu


Odsłuchaj

Powrót

Z okazji zakończenia kadencji Rady Gminy w latach 2018-2024, pragnę wyrazić serdeczne podziękowania wszystkim Radnym za ich ciężką pracę, zaangażowanie oraz wkład w poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy. Dzięki Państwa wysiłkom, wspólnym działaniom i determinacji, udało się osiągnąć znaczące sukcesy, które na trwałe wpiszą się w historię naszej wspólnoty. Serdecznie dziękuję za owocną współpracę. 

Jednocześnie, z radością witam nowo zaprzysiężoną Radę Miejską. Gratuluję wszystkim członkom zdobycia zaufania mieszkańców i wyboru do tej ważnej roli. Z niecierpliwością oczekuję na wspólne projekty i inicjatywy, które przyczynią się do dalszego rozwoju i dobrobytu naszej gminy. Liczę na konstruktywną współpracę i nowe pomysły, które pozwolą nam wspólnie kształtować przyszłość naszej społeczności. 

Nowa Rada Miejska w Latowiczu przedstawia się następująco:

  • Wiesław Świątek - Przewodniczący Rady
  • Katarzyna Chrustowska - Wiceprzewodnicząca Rady
  • Radosław Piłatkowski - Wiceprzewodniczący Rady

Komisja Rewizyjna

1. Wojciech Gręziak- Przewodniczący

2. Ewa Przasnek

3. Tadeusz Wołkowiecki

4. Wojciech Dzięcioł

5. Magdalena Szewczyk


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Andrzej Sekuła- Przewodniczący

2. Kamil Prus

3. Marcin Dzięcioł


Komisja Planowania, Budżetu i Finansów, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu

1. Radosław Piłatkowski- Przewodniczący

2. Marcin Dzięcioł

3. Wiesław Świątek

4. Witold Kłos

5. Agnieszka Krupa


Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej

1. Kamil Prus- Przewodniczacy

2. Katarzyna Chrustowska

3. Andrzej Sekuła

4. Arkadiusz Suda

5. Piotr Choszcz


Z wyrazami szacunku,

Bogdan Świątek-Górski

Burmistrz Latowicza

Galeria zdjęć


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza