Data publikacji: 2024-04-16, 16:01

Ilość wyświetleń: 257

Podpisanie umów na zadania drogowe


Odsłuchaj

Powrót

W dniu 15.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Latowicz Burmistrz Latowicza – Bogdan Świątek – Górski podpisał umowy na realizację dwóch ważnych projektów drogowych gminie Latowicz.

  • Przebudowa drogi gminnej nr 220706W Latowicz – Kulaśnica

Termin wykonania: Prace mają zostać zakończone do 30 sierpnia 2024 roku.

Wartość zadania: 1 358 425,54 zł.

Wykonawca: Konsorcjum firm JTM Construction Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Drogmax Marcin Kot (Partner Konsorcjum), reprezentowane przez Katarzynę Walter-Kot.

Zakres prac: W ramach przebudowy zostaną wykonane: nowa podbudowa, odwodnienie, zjazdy na działki, pobocza oraz nowa nawierzchnia asfaltowa (warstwa wiążąca i ścieralna po 4 cm każda), a także oznakowanie drogi.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 949 632,20 zł


  • Remont drogi gminnej 220711W Wielgolas – Latowicz

Termin wykonania: Prace mają zostać zakończone do 30 sierpnia 2024 roku.

Wartość zadania: 929 821,58 zł.

Wykonawca: Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowych BRUK-BUD Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o (Partner Konsorcjum), reprezentowane przez Michała Wielgosza.

Zakres prac: Projekt zakłada mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych poboczy i zjazdów na działki oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej (warstwa ścieralna 5 cm), a także oznakowanie.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 620 148,16 zł

Przebudowa drogi Latowicz – Kulaśnica jest kolejnym etapem, gdzie celem nadrzędnym jest zapewnienie dogodnego połączenia dwóch miejscowości Latowicza oraz Budzisk.

Remont drogi Wielgolas – Latowicz (ul. Nowiny) ma na celu poprawę bezpieczeństwa, komfortu i efektywności podróżowania.


Galeria zdjęć


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza