Data publikacji: 2023-09-22, 13:07

Ilość wyświetleń: 235

Zapytanie ofertowe


Odsłuchaj

Powrót

Zakup i montaż 4 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości wzdłuż drogi wojewódzkiej nr w802 w miejscowości Latowicz i Wielgolas, gmina Latowicz

Zamawiający -Gmina Latowicz zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem jest Zakup i montaż 4 kompletów radarowych wyświetlaczy prędkości wzdłuż drogi wojewódzkiej nr w802 w miejscowości Latowicz i Wielgolas Ofertę należy złożyć w terminie do 26 września 2023r. do godz. 11.00 w sposób opisany w zapytaniu ofertowym (w załączeniu)


Link do ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173488

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza