Data publikacji: 2022-09-21, 13:06

Ilość wyświetleń: 210

Wniosek o wypłatę dodatków ciepłowniczych


Odsłuchaj

Powrót

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł. 

Załączniki:

1. 4-wzor-wniosku-o-dodatek.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza