Rządowy fundusz inwestycji lokalnych


Odsłuchaj

Powrót

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Latowicz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację kolejnych zadań drogowych.

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi gminnej nr 220701W w miejscowości Dębe Małe.

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa gminnej oczyszczalni scieków komunalnych w Latowiczu -I etap

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Latowicz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 327 548,00 zł na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza