POLSKI ŁAD logo

WIADOMOŚCI z KATEGORII:

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Informacje na temat pozyskiwanych środków z Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych


Odsłuchaj

Powrót

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół w Latowiczu

Przejdź do artykułu

Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Latowicz

Przejdź do artykułu

Modernizacja dróg na terenie gminy Latowicz

Przejdź do artykułu

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Latowicz

Przejdź do artykułu

Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Latowicz

Przejdź do artykułu

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Latowicz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację kolejnych zadań drogowych.

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi gminnej nr 220701W w miejscowości Dębe Małe.

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozbudowa gminnej oczyszczalni scieków komunalnych w Latowiczu -I etap

Przejdź do artykułu

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego Gmina Latowicz otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 327 548,00 zł na realizację prowadzonych zadań inwestycyjnych

Przejdź do artykułu

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza