Ilość wyświetleń: 2040

E-usługi dla mieszkańców Gminy Latowicz


Odsłuchaj

Powrót
baner e-usługi

Szanowny Mieszkańcu


Te sprawy załatwisz już przez Internet


Zakładając konto na platformie dostępnej pod adresem: https://oplaty.gmina-latowicz.pl/

sprawdzisz stan swoich bieżących należności, dokonasz opłat oraz sprawdzisz historię wpłat podatków, opłat za odbiór śmieci czy opłat za dostawę wody lub odbiór ścieków, otrzymasz powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności. Będziesz miał również możliwość podania stanu licznika wody, na podstawie którego szybko zostanie wystawiona faktura.

WAŻNE: system identyfikuje osoby w oparciu o numer PESEL, dlatego osoby które rejestrują się w systemie opłat aby miały podgląd do należności muszą posiadać „na siebie”:

• umowę na wodę/ścieki – będą wyświetlane należności za wodę/ścieki

• złożoną deklarację na odpady – będą wyświetlane należności za odpady

• decyzje podatkowe – będą wyświetlane należności z tytułów podatku


Ponadto od listopada 2021r. jest możliwość skorzystania z elektronicznego trybu załatwiania następujących spraw w Urzędzie Gminy Latowicz:

PODATKI

 1. Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1)
 2. Przekazanie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
 3. Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1)
 4. Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego (DR-1)
 5. Przekazanie informacji o gruntach (IR-1)
 6. Złożenie deklaracji na podatek leśny (DL-1)
 7. Przekazanie informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1)

OPŁATY ODBIÓR ODPADÓW

 1. Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

 1. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków
 2. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu przyłącza wody zasilanego z wodociągu gminnego
 3. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej


SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW

 1. Rejestracja w systemie powiadamiania mieszkańców
Zachęcamy z całych sił do rejestracji w systemie oraz pobrania darmowych aplikacji dla urządzeń Android oraz iOS

Dzięki darmowej aplikacji nie przeoczycie już żadnej ważnej wiadomości która będzie kierowana do mieszkańców. 


Korzystanie z tych usług jest możliwe dla posiadaczy podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP.


Informacja jak założyć profil E-Puap pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap

Dzięki e-usługom publicznym możemy sprawnie i szybko załatwić sprawy urzędowe przez internet bez wychodzenia z domu. Jest to szczególnie istotne w czasie takim jak epidemia COVID-19, gdzie wszelki kontakt z drugim człowiekiem nie był wskazany. Korzystanie z e-usług to również ogromna oszczędność czasu i pieniędzy.


Zachęcamy do korzystania z E-usług.


Masz pytania dotyczące e-usług:

Napisz na adres a-reda@gmina-latowicz.pl lub g-socko@gmina-latowicz.pl


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza