Relacja z przebiegu: 53. Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Filatelistyczny „Teraz Lubelskie, a Nałęczów jego perłą” – półfinały Okręgu Warszawskiego.

W sobotę 11 kwietnia 2015 roku młodzi filateliści z Okręgu Warszawskiego walczyli
w Latowiczu o miejsca w Finale Centralnym Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego
(4 - 7 czerwca 2015 r. w Nałęczowie).

Eliminacje konkursu na szczeblu okręgu już po raz drugi odbyły się w latowickiej gminie.
W 2012 roku gospodarzem jubileuszowego, 50 półfinału OMKF była Szkoła
w Wielgolesie. Obecnie gościny filatelistom udzieliły Gminna Biblioteka Publiczna
i Zespół Szkół w Latowiczu.
Pan B. Świątek-Górski - Wójt Gminy. Latowicz przywitał przybyłych:
- władze Okręgu Warszawskiego Polskiego Związku Filatelistów;
- uczestników Młodzieżowych Kół Filatelistycznych i ich opiekunów.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali:
p. Andrzej Dobrowolski – członek Głównej Komisji ds. Filatelistyki Młodzieżowej Polskiego Związku Filatelistów;
p. Małgorzata Bykowska – wiceprezes Zarządu OW PZF, zarazem Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej i Redaktor Naczelna Miesięcznika Filatelista;
p. Małgorzata Mierzejewska – opiekunka warszawskich Młodzieżowych Kół Filatelistów;
p. Zdzisław Ćmoch – opiekun Młodzieżowego Koła Filatelistów nr 191 przy Zespole Szkół
w Wielgolesie.

Rozwiązanie testów wiedzy filatelistycznej i tematycznej (60 zadań) zajęło uczestnikom
mniej czasu niż przewidywano. Zanim filateliści i ich opiekunowie wybrali się
na wycieczkę „śladami Rancza” nastąpiło ogłoszenie wyników oraz wręczenie
dyplomów i nagród. Dyplomy wręczał p. A. Dobrowolski, a nagrody ich fundatorzy;
p. M. Bykowska i p. B. Świątek –Górski.
W grupie młodszej (szk. podstawowe) dominowali filateliści z Warszawy:
1. Weronika Bykowska, SP w Bożej Woli, gm. Błonie
Agata Mierzejewska, SP nr 166 Warszawa
2. Oliwia Górecka
3. Karolina Bieniek
Oliwia Sobieszczuk
Grupę średnią (gimnazja) opanowali filateliści z MKF w Wielgolesie:
1. Agata Mućko
Karol Mućko
2. Adam Zadrożny
3. Damian Zadrożny
W grupie starszej (szkoły średnie) zwyciężyła :
Aleksandra Zawadka, uczennica LO im. S. Staszica w Warszawie.

Zwycięzcy poszczególnych grup reprezentować będą Okręg Warszawski w Nałęczowie .
Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na wycieczkę, głównie po gminie Latowicz. Zaczęliśmy od „domu wójta” z Rancza, a potem Strachomin, Jeruzal (Wilkowyje), Wężyczyn - kapliczka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi, Waliska, Kamionka - Kaplica Mariawicka, krzyż w centrum i pamiątkowe fotki u p. Redów . Następnie Sanktuarium w Wielgolesie, rzut oka na Dolinę Świdra w Transborze, spacer nad Świdrem w Dębem Małym i powrót do Latowicza, gdzie podziwialiśmy wnętrze kościoła, pamiątkowe tablice, a wewnątrz budynku szkoły uczniów oprowadziła już wcześniej p. dyrektor Wiesława Kosobudzka.

Podczas wycieczki uczestnicy mieli wspaniałą pogodę. Latowicz i okolice tak przypadły do gustu filatelistom, że nie wiadomo, czy w następnych latach znów nie zechcą tutaj toczyć półfinałowych bojów, a klimaty „Rancza” poznali nie tylko wzrokiem, dotykiem, ale też i węchem – czyli było to poznanie pełne, polisensoryczne - jako, że z racji pięknej pogody rolnicy ruszyli w pola.

Komisja Młodzieżowa Okręgowego Warszawskiego PZF dziękuje serdecznie:
- Władzom Gminy za organizację półfinałów 53 OMKF - szczególnie serdeczne słowa podziękowania kieruje do p. Wójta Bogdana Świątek-Górskiego za organizację, wspieranie młodych ludzi, którzy niekoniecznie chcą spędzać czas tylko przed komputerem, za sponsorowanie imprezy i za osobiste poświęcenie;
- Gorące słowa podziękowania należą się także p. Dyrektor Zespołu Szkół Wiesławie Kosobudzkiej, za udostępnienie szkoły, „pokrzepienie” smacznym bigosem uczestników
i poświęcenie sobotniego czasu dla uczestników i ich opiekunów.
- Również p. Annie Niedek - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej dziękujemy za miłe przyjęcie, udostępnienie lokalu, zadbanie o filatelistyczną młodzież i przygotowanie poczęstunku.

- Dziękujemy za przygotowanie stosownych pamiątek pracownikom Urzędu Pocztowego
w Latowiczu;
- p. Andrzejowi Osiakowi za umożliwienie zwiedzenia świątyni;
- p. Andrzejowi Radzio z firmy „Rapit”, który towarzyszył filatelistom w drodze
z Warszawy, a następnie na wycieczce pełnił nie tylko funkcję kierowcy, ale i wspomagał
p. Zdzisława Ćmocha w roli przewodnika.

Zasłyszane od młodych filatelistów:
- Ja chcę chodzić do tej szkoły! (po zwiedzeniu ZS w Latowiczu)
- Jakie to wszystko malutkie... w telewizji jakieś większe (przy kościele w Jeruzalu)
- Jaka fajna, zimna woda! Ja też chcę mieć taką studnię! (Wielgolas – Sanktuarium)
¬- O, jakie muszelki! Ale przecież tu nie ma morza... (nad Świdrem)
- Oh... to chyba największy kościół na świecie!
- Jak daleko do ołtarza! ( wewnątrz latowickiej świątyni, przy kruchcie).
- Doskonały kościół na śluby. Wystarczająco długa droga, żeby się poważnie zastanowić...
(a to już komentarz dorosłych).

Życzymy zwycięzcom sukcesu w Finale Centralnym!

Zredagował Z. Ćmoch

Galeria::