SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • wiosna/zdjęcie wiosna

CZYSTE POWIETRZE
22-03-2021

Informacja

Dotycząca wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze.

Więcej informacji24-02-2021

Czyste Powietrze

baner czyste powietrze

Informujemy, że Gmina Latowicz przystąpiła do Programu Czyste Powietrze i podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących.

W ramach porozumienia powstał w naszym urzędzie punkt informacyjno-konsultacyjny dla zainteresowanych dofinansowaniem mieszkańców.

    W celu złożenia wniosku o dofinansowanie niezbędne jest zarejestrowanie się w systemie WFOŚiGW, a następnie wypełnienie wniosku zgodnie z regulaminem. Niezbędnymi informacjami do uzupełnienia wniosku są m.in:
  • dane współwłaściciela (jeżeli występuje)
  • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenie budowy
  • powierzchnia całkowita budynku (m2 )
  • numer księgi wieczystej
  • numer działki
  • numer konta bankowego

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktualne informacje na temat Programu Czyste Powietrze publikowane są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja

Zachęcamy do udziału w programie oraz do konsultacji. Ze strony Urzędu Gminy Latowicz osobą do kontaktu jest Pani Dorota Proczka, tel. 25 752-10-90 wew. 15 od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu.