Ilość wyświetleń: 1839

Znaki identyfikacyjne


Odsłuchaj

Powrót

HERB


W dniu 26 kwietnia 2012 r. Rada Gminy Latowicz podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Latowicz .

Na mocy wyżej wymienionej uchwały Rady Gminy ustanowiono: herb, flagę i pieczęć gminy Latowicz.

Wzór graficzny i barwny herbu gminy – w polu błękitnym baranek stojący srebrny (biały), podtrzymujący prawą przednią nogą drzewce proporca o dwóch językach, położone w lewo skos, zwieńczone równoramienny krzyżykiem treflowym, wszystko barwy srebrnej (białej).

Herbem Latowicza jest Baranek Boży z chorągiewką, symbol św. Jana Chrzciciela. Jest on również określany mianem Baranka Apokaliptycznego. Herb taki sugeruje, że patronem kościoła parafialnego jest apostoł Św. Jan Chrzciciel. Z herbem takim spotykamy się po raz pierwszy na pieczęci wyciśniętej na dokumencie pochodzącym z 1536 roku. Istniał on jednak prawdopodobnie już w XV w. i został przyjęty jako symbol miasta w związku z jego lokacją na prawach chełmińskich.

W XVIII wieku używana była również pieczęć Baranka Bożego , ale pod nią znajdują się dwie gałązki palmowe, pieczęć taka wyciśnięta jest na dokumencie z 1777 r. w Archiwum Skarbowym w Muzeum Czapskich w Krakowie. Na następnej pieczęci - sądowej z końca XVIII wieku na dokumencie pochodzącym z 1793 r. i również znajdującym się w zbiorach Muzeum Czapskich, znajduje się wizerunek Baranka Apokaliptycznego. Projekt wykonanego i wysłanego w 1847 roku herbu Latowicza przedstawiał w kolorze białym Baranka Bożego z chorągiewką na niebieskim tle. Taki wzór herbu ustanowiła Rada Gminy Latowicz uchwała Nr XIII/19/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. sprawie herbu, flagi i pieczęci gminy Latowicz.

Zagadnieniem problematycznym jest to dlaczego Latowiczanie w XV w. przyjęli Baranka Bożego jako herb? Należy przypuszczać, że było to związane z rolą Latowicza – osady, a później miasteczka, które od najdawniejszych wieków zaangażowane było w krzewienie wiary chrześcijańskiej. Już od XI w. było ono ośrodkiem parafialnym największym na południowo-wschodnim Mazowszu. Można także przypuszczać, że tu właśnie została założona pierwsza parafia w prawobrzeżnej części Ziemi Czerskiej. Na przyjęcie Baranka Apokaliptycznego, jako herbu, mógł mieć także fakt, że miejscowość na była ok 1238 r. w posiadaniu biskupa Płockiego – Giedona.


LOGO


Prezentowane logo stanowi element bazowy identyfikacji wizualnej Gminy Latowicz.

Inspiracją do zaprojektowania logo był herb Gminy Latowicz. Sygnet to połączenie dwóch symboli: herbu Gminy Latowicz oraz kłosa zboża. Posiada złożoną symbolikę. Wpisany w herbową tarcze, przypominającą okalającą gminę, rzekę Świder, nawiązuje do tradycji oraz historii gminy. Baranek wychodzący z tarczy jest symbolem otwartości, dynamiki i sięgania po nowe. Celowo nie zamknięty w tarczy, ma przypominać o sile z jaką Latowicz podnosił się z trudnej historii. Kłos nawiązuje do rolniczego charakteru terenów gminy Latowicz.


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza