SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
29-07-2016

Informacja o przedłużeniu naboru deklaracji.

Uprzejmie informujemy, że jeszcze tylko w dniu 01.08.2016r. (poniedziałek) będą przyjmowane deklaracje od osób zainteresowanych udziałem w projekcie z zakresu montażu kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.20-07-2016

Nabór uzupełniający - kolektory słoneczne

W związku z brakiem oczekiwanej liczby deklaracji od mieszkańców dot. udziału w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii, uprzejmie informujemy o uzupełniającym naborze deklaracji do udziału w projekcie z zakresu montażu instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej, który prowadzony będzie w dniach od 20 do 29 lipca.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z Regulaminem naboru deklaracji od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii-kolektory słoneczne (dostępnym poniżej) oraz po spełnieniu warunków regulaminu, złożenie deklaracji w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz. Deklaracja dostępna do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania :
 1. Deklaracja
 2. Instrukcja wypełnienia
 3. Regulamin
 4. Ogłoszenie nabór uzupełniajacy


02-06-2016

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy mieszkańców o rozpoczętych przygotowaniach do projektu unijnego polegającego na montażu instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Szacowany koszt montażu instalacji jest uzależniony od wielkości instalacji i wynosi od 11-14 tys zł.

Udział w projekcie związany jest z wniesieniem wkładu własnego przez mieszkańca w wysokości od 3 tys-4 tys zł. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia deklaracji, która jest do pobrania ponżej oraz wyłożona w Urzędzie Gminy Latowicz.

Przed złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru deklaracji od mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii-kolektory słoneczne, planowanym do realizacji przez Gminę Latowicz.

Ankietę należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2016 r. (środa) w p. 15 Urzędu Gminy Latowicz.

Dokumenty do pobrania :
 1. Deklaracja
 2. Instrukcja wypełnienia
 3. Regulamin
Uprzejmie informujemy, że termin naboru deklaracji od mieszkańców zostaje przedłużony do dnia 17.06.2016.


25-05-2016

INFORMACJA

W dniu 12 maja w Zespole Szkół w Latowiczu odbyło się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi udziałem w projekcie z zakresu instalacji fotowoltaicznych, którzy złożyli ankietę w przeprowadzonym przez Urząd Gminy naborze ankiet. Na spotkaniu omówiono zagadnienia techniczne oraz warunki udziału w projekcie.

Osoby, które złożyły wstępną ankietę dotyczącą zainteresowania udziałem w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych, proszone są o złożenie w terminie do 10.06.2016 uzupełniającej deklaracji (deklaracja poniżej).

Niezłożenie deklaracji w podanym terminie traktowane będzie jako rezygnacja zudziału w projekcie.

Przed wypełnieniem deklaracji proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją ze spotkania.

Kolejnym etapem przygotowania projektu będzie weryfikacja możliwości montażu instalacji na zgłoszonych posesjach oraz podpisanie umów użyczenia części nieruchomości dla Gminy Latowicz w celu realizacji projektu.

Dokumenty do pobrania :
 1. Deklaracja
 2. Instrukcja wypełnienia
 3. Prezentacja


INFORMACJA

Uprzejmie informuję mieszkańców, o rozpoczętych przygotowaniach do projektu unijnego polegającego na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej w indywidualnych gospodarstwach domowych. Szacowany koszt montażu instalacji paneli fotowoltaicznych wynosi ok. 6 000 zł za każdy kW, z czego udział własny mieszkańców wynieść może od 2 tys. zł do 8 tys. zł za zestaw, w zależności od zużycia energii elektrycznej w gospodarstwie domowym (od 1 kW do 5 kW) rodzaju instalacji i miejsca montażu. W zależności od poziomu dofinansowania możliwego do uzyskania po ogłoszeniu konkursu z 4.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, powyższe kwoty udziału własnego mieszkańców mogą ulec zmianie. Ostateczne informacje o wysokości udziału mieszkańca będą znane po złożeniu wniosku o dofinansowanie i otrzymaniu dofinansowania oraz po rozstrzygnięciu przetargu. Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia ankiety, która jest do pobrania na stronie internetowej www.gmina-latowicz.pl oraz wyłożona w Urzędzie Gminy Latowicz, a także do pobrania u sołtysów.

Ankietę należy złożyć w terminie do 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w kancelarii Urzędu Gminy Latowicz p.11. W przypadku zmiany terminu na składanie ankiet informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod niniejszym ogłoszeniem.

Dokumenty do pobrania :
 1. Ankieta
 2. Szczegółowe informacje
 3. Szacunkowy koszt - sytem zamknięty
 4. Szacunkowy koszt - system otwarty
 5. Informacja jak odczytać dane dot. mocy przyłączeniowej z rachunku za energię elktryczną