SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • wiosna/zdjęcie wiosna

PROJEKTY GMINNE

Program MALUCH + 2021 moduł 1b

barwy narodowe flaga Polski i herb

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program MALUCH + 2021 moduł 1b

Utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 10 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Wielgolesie

Całkowita wartość zadania 375 000 zł

Wartość dofinansowania 303 200 zł

Zadanie przewiduje utworzenie dodatkowych 10 miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Wielogłosie. W celu przystosowania żłobka do obsługi zwiększonej liczby miejsc zostanie zakupione wyposażenie sal bawialnych m.in meble, zabawki oraz wyposażenie gastronomiczne. Przy żłobku powstanie plac zabaw oraz plac postojowy do obsługi komunikacyjnej. Planuje się również wykonanie instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczeni kosztów bieżącego funkcjonowania. Zadanie przewiduje też dofinansowanie w 2021r. utworzonych miejsc w kwocie 80zł/miesiąc.Program MALUCH + 2021 moduł 2

barwy narodowe flaga Polski i herb

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Program MALUCH + 2021 moduł 2

Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Wielgolesie

Całkowita wartość zadania 496 680zł

Wartość dofinansowania 38 400 zł

Zadanie przewiduje dofinansowanie w kwocie 80zł/miesiąc 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Wielgolesie , utworzonych w ramach programu Maluch+2018