SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ

PRZEBUDOWA UL.NADRZECZNEJ W LATOWICZU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskieGmina Latowicz realizuje zadanie pn. Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu

Operacja pn. "Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji:
Poprawa dostępności do lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi gminnej - ulica Nadrzeczna w Latowiczu w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

Przewidywane wyniki operacji:
Operacja zakłada przebudowę drogi na odcinku 371 m. Planowana liczba osób, które będą korzystać ze wspartej infrastruktury wynosi 700 osób.