Data publikacji: 2022-05-11, 13:59

Ilość wyświetleń: 113

XXXV sesja Rady Gminy Latowicz


Odsłuchaj

Powrót

Sesja zwołana została na 17 maja br. (wtorek), na godzinę 10.00, w Domu wiejskim w Latowiczu, ul. Rynek 1.

Zaplanowano przedstawienie „Raportu o stanie gminy Latowicz za rok 2021” oraz podjęcie następujących uchwał:

• Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego na rok 2022.

• Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Latowicz na rok 2022.

• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029.

• Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na Lata 2022-2029.

• Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Latowicz.

Szczegółowy porządek obrad znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej:


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza