Data publikacji: 2022-05-06, 14:48

Ilość wyświetleń: 96

Rozpoczęcie budowy


Odsłuchaj

Powrót

WÓJT GMNY LATOWICZ INFORMUJE,

Iż firma BASTEM Marcin Bastek z siedzibą Nasiadki 22c, 07-402 Lelis

ROZOPCZEŁA REALIZACJĘ ZADANIA PN:

„Budowa(rozbudowa) sieci wodociągowej na terenie gminy Latowicz (II etap)”, które jest finansowane ze środków Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz PROW 2014-2020.


Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza