Ilość wyświetleń: 161

Informacja o uzyskaniu dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych


Odsłuchaj

Powrót
Flaga i Godło Polski z tekstem Fundusz Dróg Samorządowych

Gmina Latowicz pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 na realizację następujących zadań drogowych:

PROJEKT 1

Przebudowa drogi gminnej 220707W w Latowiczu (na odc. od km 0+000 do km 1+334)

 • nazwa projektu : Przebudowa drogi gminnej 220707W w Latowiczu (na odc. od km 0+000 do km 1+334)
 • kwota dofinansowania: 518 028 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 740 040,89 zł.

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Długość odcinka drogi gminnej 220707W objętego inwestycją wynosi 1334 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie: robot przygotowawczych, robót ziemnych,odwodnienia jezdni, podbudowy, nawierzchni szer. 5,0m z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm+ 4cm, zjazdów, obustronnych poboczy, oznakowania.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Okres realizacji: 2019-2020

PROJEKT 2

Przebudowa drogi gminnej nr 220710W Latowicz-Chyżyny

 • nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 220710W Latowicz-Chyżyny
 • kwota dofinansowania: 1 263 427 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 1 804 896,28 zł

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Długość odcinka drogi gminnej 220710W objętego inwestycją wynosi 3139 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie: robot przygotowawczych, robót ziemnych,odwodnienia jezdni, podbudowy, nawierzchni szer. 5,0m z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm+ 4cm, zjazdów, obustronnych poboczy,przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową w Chyżanach , oznakowania.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Okres realizacji: 2019-2020

PROJEKT 3

Przebudowa drogi gminnej nr 220722W w miejscowości Oleksianka:

 • nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 220722W w miejscowości Oleksianka
 • kwota dofinansowania: 286 532,72 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 409 332,46 zł

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Długość odcinka drogi gminnej 220722W objętego inwestycją wynosi 898 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie: robot przygotowawczych, robót ziemnych w tym odmulenie i wyprofilowanie rowów, podbudowy, nawierzchni szer. 5,0m na odc. 420m z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm+ 4cm, nawierzchni szer. 3,5 m na odc. 478m z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm+ 4cm, obustronnych poboczy, oznakowania.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.Okres realizacji: 2020.

PROJEKT 4

Przebudowa drogi gminnej nr 220727W (ulicy Grundowej) w Latowiczu -III etap:

 • nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej nr 220727W (ulicy Grundowej) w Latowiczu - III etap
 • kwota dofinansowania: 347 825,27 zł
 • całkowita wartość inwestycji: 511 703,96 zł

Celem realizacji niniejszego projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych oraz poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Podniesienie standardu przebudowywanych dróg wpłynie znacząco na podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych.

Długość odcinka drogi gminnej 220727W objętego inwestycją wynosi 466 mb. W ramach zadania przewiduje się wykonanie: robot przygotowawczych, robót ziemnych w tym odmulenie i wyprofilowanie rowów, podbudowy, nawierzchni szer. 5,0m na odc. 466m z dwóch warstw mieszanki mineralno-asfaltowej 4cm+ 4cm, obustronnych poboczy, lewostronnej ścieżki rowerowej na odc. długości 431, oznakowania.

Kwota dofinansowania zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania stanowi ok 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Okres realizacji: 2020-2021

Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza