Ilość wyświetleń: 146

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ PIERWSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Odsłuchaj

Powrót

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił:

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz;
  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza