Ilość wyświetleń: 101

Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkola, oddziału przedszkolnego oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023


Odsłuchaj

Powrót
chłopiec i dziewczynka z plecakami

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1., ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) Wójt Gminy Latowicz określił:

  • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Latowicz. 

Załączniki:

1. Zarządzenie wójt.pdf
Logotypy Unii Europejskiej, RP oraz Mazowsza