SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • flaga Polski

DANE STATYSTYCZNE GMINY LATOWICZ

Informacja o ludności Gminy LatowiczDane statystyczne dotyczące stanu cywilnego mieszkańców gminy - stan na dzień 31-12-2010
L.p. Miejscowość Kawaler Panna Wdowiec Wdowa
1. Borówek 9 8 1 3
2. Budy Wielgoleskie 33 13 3 24
3. Budziska 26 8 2 14
4. Dąbrówka 7 5 - 4
5. Dębe Małe 37 15 3 36
6. Generałowo 16 2 1 5
7. Gołełąki 30 15 5 13
8. Chyżyny 23 13 3 15
9. Kamionka 51 11 1 22
10. Oleksianka 43 23 3 25
11. Redzyńskie 39 20 2 25
12. Stawek 14 7 2 8
13. Strachomin 25 13 6 16
14. Transbór 48 29 4 30
15. Waliska 28 12 5 23
16. Wężyczyn 24 11 3 13
17. Wielgolas 76 51 7 50
18. Latowicz 164 102 18 105
Zdarzenia 2009 2010
Urodzenia 84 77
Małżeństwa 77 83
Zgony 93 96
Dowody osobiste 240 241
Wymeldowania 34 52
Zameldowania na pobyt stały 31 20
Zameldowania na pobyt czasowy 42 33Dane statystyczne dotyczące stanu cywilnego mieszkańców gminy - stan na dzień 31-12-2011
L.p. Miejscowość Kawaler Panna Wdowiec Wdowa Rozwiedziony Rozwiedziona
1. Borówek 7 8 1 3 0 0
2. Budy Wielgoleskie 33 15 3 23 3 4
3. Budziska 24 9 2 16 1 0
4. Dąbrówka 24 13 1 4 1 1
5. Dębe Małe 8 5 4 34 6 5
6. Generałowo 40 17 1 6 0 0
7. Gołełąki 16 2 5 12 1 3
8. Chyżyny 29 17 1 18 3 2
9. Kamionka 50 12 0 20 1 6
10. Oleksianka 42 24 2 18 3 6
11. Redzyńskie 40 17 3 23 3 1
12. Stawek 13 6 2 7 2 1
13. Strachomin 25 11 5 16 1 4
14. Transbór 50 30 4 30 5 6
15. Waliska 29 12 4 24 2 2
16. Wężyczyn 25 11 1 13 1 1
17. Wielgolas 84 49 7 38 5 4
18. Latowicz 164 109 17 114 20 21
- RAZEM 703 367 63 419 58 67
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Latowicz - stan z dnia 31-12-2010
L.p. Miejscowość Liczba ludności
1. Borówek 70
2. Budy Wielgoleskie 331
3. Budziska 173
4. Dąbrówka 88
5. Dębe Małe 277
6. Generałowo 98
7. Gołełąki 151
8. Chyżyny 223
9. Kamionka 277
10. Oleksianka 273
11. Redzyńskie 244
12. Stawek 78
13. Strachomin 212
14. Transbór 390
15. Waliska 217
16. Wężyczyn 221
17. Wielgolas 791
18. Latowicz 1395
  ul. Świętego Ducha 200
  ul. Rynek 52
  ul. Polna 49
  ul. Senatorska 83
  ul. Ogrodowa 9
  ul. Grundowa 94
  ul. Tadeusza Kościuszki 128
  ul. Królowej Bony 18
  ul. Antoniego Kuźniarskiego 36
  ul. Wincentego Witosa 4
  ul. Marii Konopnickiej 15
  ul. Adama Mickiewicza 75
  ul. Julisza Słowackiego 30
  Latowicz - Góra 1
  Latowicz - Kulaśnica 60
  Latowicz - Rozstanki 283
  Latowicz - Piaski 60
  Latowicz - Wymyśle 198
Razem 5509
Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2010
Miejscowość Urodzenia Małżeństwa Zgony Wymeldowania Zameldowania
Borówek 1 1 1 0 0
Budziska 2 3 2 1 1
Budy Wielgoleskie 3 9 5 1 4
Chyżyny 4 7 3 3 2
Dębe Małe 2 3 7 6 1
Dąbrówka 2 3 1 0 0
Generałowo 5 0 3 0 0
Gołełąki 1 1 5 1 0
Kamionka 2 7 3 1 1
Latowicz 26 20 37 11 7
Oleksianka 1 4 2 2 0
Redzyńskie 1 3 5 5 0
Strachomin 0 3 3 1 2
Stawek 1 0 1 1 0
Transbór 4 3 5 1 1
Waliska 5 3 5 2 0
Wężyczyn 2 1 2 1 0
Wielgolas 16 12 6 17 0
RAZEM 78 83 96 54 19
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Latowicz - stan z dnia 31-12-2011
L.p. Miejscowość Liczba ludności
1. Borówek 70
2. Budy Wielgoleskie 333
3. Budziska 169
4. Dąbrówka 88
5. Dębe Małe 272
6. Generałowo 100
7. Gołełąki 145
8. Chyżyny 218
9. Kamionka 282
10. Oleksianka 275
11. Redzyńskie 240
12. Stawek 72
13. Strachomin 215
14. Transbór 393
15. Waliska 211
16. Wężyczyn 223
17. Wielgolas 801
18. Latowicz 1396
  ul. Świętego Ducha 194
  ul. Rynek 54
  ul. Polna 49
  ul. Senatorska 85
  ul. Ogrodowa 9
  ul. Grundowa 91
  ul. Tadeusza Kościuszki 130
  ul. Królowej Bony 18
  ul. Antoniego Kuźniarskiego 37
  ul. Wincentego Witosa 4
  ul. Marii Konopnickiej 15
  ul. Adama Mickiewicza 79
  ul. Julisza Słowackiego 30
  ul. Jana Kochanowskiego 4
  Latowicz - Góra 1
  Latowicz - Kulaśnica 59
  Latowicz - Rozstanki 279
  Latowicz - Piaski 63
  Latowicz - Wymyśle 196
Razem 5504
Statystyka zdarzeń w ewidencji ludności w poszczególnych miejscowościach gminy w roku 2011
Miejscowość Urodzenia Małżeństwa Zgony Wymeldowania Zameldowania
Borówek 0 1 0 0 0
Budziska 2 1 5 1 0
Budy Wielgoleskie 12 1 5 4 3
Chyżyny 4 3 5 3 2
Dębe Małe 2 3 6 3 4
Dąbrówka 0 1 1 0 1
Generałowo 1 0 1 4 0
Gołełąki 2 2 6 1 0
Kamionka 4 5 3 2 6
Latowicz 19 17 12 14 11
Oleksianka 4 2 2 0 1
Redzyńskie 3 6 6 0 1
Strachomin 5 3 3 3 0
Stawek 0 0 0 3 1
Transbór 1 3 2 2 1
Waliska 3 2 2 8 0
Wężyczyn 2 1 6 0 3
Wielgolas 11 11 9 7 16
RAZEM 75 62 74 55 50