SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • wiosna/wiosna1
  • wiosna/wiosna2
  • wiosna/wiosna3
  • wiosna/wiosna4
  • wiosna/wiosna5
  • wiosna/wiosna6
  • wiosna/wiosna7

ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Informacja

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, od dnia 1 stycznia 2018 r. wszystkie wnioski i formularze dotyczące żłobków oraz klubów dziecięcych o wpis, zmianę wpisu lub wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Latowicz muszą być składane wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) przygotowanego i prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany.

 Informuje się również, że problemy techniczne związane z wysyłaniem wniosków za pośrednictwem PIU Emp@tia należy zgłaszać do Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, e-mail: sekretariat.DI@mrpisp.gov.pl, tel: 22 661 18 00 lub ewentualne pytania dotyczące funkcjonowania portalu Emp@tia prosimy kierować do twórcy i administratora portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nr tel.: 22 529-06-60 lub

Załączniki do wniosków:

Wszelkie wymagane przy składaniu e-wniosku załączniki np. pozytywna opinia komendanta Państwowej Straży Pożarnej, pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy zaświadczenie o niekaralności itp. należy zeskanować i załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru wniosku.

Opłaty:

Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 800 zł. Należy ją uiścić na konto UG w Latowiczu nr rachunku: 81 9226 0005 0040 0552 2000 0010. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy załączyć do elektronicznego wniosku o wpis do rejestru.