SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • wiosna/wiosna1
 • wiosna/wiosna2
 • wiosna/wiosna3
 • wiosna/wiosna4
 • wiosna/wiosna5
 • wiosna/wiosna6
 • wiosna/wiosna7

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny
13-11-2017

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny

Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na koncepcję zagospodarowania terenu. Przedmiotem konkursu jest opracowanie szczegółowej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania terenu położonego pmiędzy kościołem a kompleksem boisk sportowych na dz. ew. 612 613 i 611/3 w miejscowości Latowicz wraz z koncepcją funkcjonalną.

  Konkurs ma charakter otwarty.
 • Termin zadawania pytań dotyczących Konkursu – do 24.11.2017r.
 • Termin udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Konkursu – do 28.11.2017r.
 • Termin złożenia prac konkursowych – do 15.12.2017r.
 • Ogłoszenie wyników Konkursu – do 22.12.2017r.