SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • wiosna/wiosna1
  • wiosna/wiosna2
  • wiosna/wiosna3
  • wiosna/wiosna4
  • wiosna/wiosna5
  • wiosna/wiosna6
  • wiosna/wiosna7

PRZEBUDOWA UL.NADRZECZNEJ W LATOWICZU

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskieGmina Latowicz realizuje zadanie pn. Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu

Operacja pn. "Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Latowiczu" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji:
Poprawa dostępności do lokalnych obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi gminnej - ulica Nadrzeczna w Latowiczu w okresie 12 miesięcy od zawarcia umowy o przyznanie pomocy.

Przewidywane wyniki operacji:
Operacja zakłada przebudowę drogi na odcinku 371 m. Planowana liczba osób, które będą korzystać ze wspartej infrastruktury wynosi 700 osób.