SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
 • lato/lato1
 • lato/lato2
 • lato/lato3
 • lato/lato4
 • lato/lato5
 • lato/lato6
 • lato/lato7

RODZINA 500+
08-03-2016

Informacja dotycząca programu 500+

 1. Wnioski o świadczenie wychowawcze ( tzw. 500+) będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r. POBIERZ WNIOSEK
 2. Wnioski o świadczenie wychowawcze ( tzw. 500 +), które zostaną złożone w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. będą rozpatrzone i wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r.
 3. Druki wniosków o świadczenie wychowawcze oraz załączników (oświadczeń) można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Latowiczu lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Latowicz.
 4. Osoby pobierające zasiłek rodzinny w okresie zasiłkowym 2015-2016 składają wniosek oraz dodatkowe oświadczenie (dostępne w ośrodku)
 5. Osoby składające wniosek na pierwsze dziecko, które nie mają prawa do zasiłku rodzinnego składają dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
  • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT
  • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT
  • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT
  • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
  • dokument określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany
  • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (dochód uzyskany w 2015 lub w 2016 r.)
  • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka
  • akt zgonu małżonka
  • inne dokumenty indywidualne dla danej rodziny