SERWIS INTERNETOWY GMINY LATOWICZ
  • wiosna/wiosna1
  • wiosna/wiosna2
  • wiosna/wiosna3
  • wiosna/wiosna4
  • wiosna/wiosna5
  • wiosna/wiosna6
  • wiosna/wiosna7

WŁADZE SAMORZĄDOWE GMINY
Mieszkańcy gminy Latowicz tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, powołaną do samodzielnego wykonywania zadań administracji państwowej, wyposażoną w materialne środki umożliwiające realizację zadań. Zadaniem samorządu gminnego jest zaspakajanie bieżących potrzeb wspólnoty. W celu realizacji tego zadania mieszkańcy gminy podejmują działania i rozstrzygają o swoich sprawach w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.Wójt Gminy Latowicz


Lista radnych Rady Gminy Latowicz (kadencja 2014 - 2018)


Lp Imię i nazwisko radnego Okręg wyborczy
1 Wiesław Świątek /Przewodniczący Rady/ Kamionka
2 Piotr Gryglas Dębe Małe, Budziska
3 Teodora Jaroń Chyżyny, Gołełąki
4 Elwira Świątek Strachomin
5 Witold Kłos Waliska, Stawek, Wężyczyn
6 Stanisław Kowalski Wielgolas
7 Stanisław Parol Budy Wielgoleskie, Borówek
8 Cecylia Pielasa Oleksianka
9 Janusz Reda /Wiceprzewodniczący Rady/ Wielgolas
10 Jolanta Jaworska /Wiceprzewodnicząca Rady/ Latowicz III, Dąbrówka
11 Robert Skwara Latowicz I
12 Roman Saganowski Redzyńskie, Generałowo
13 Tadeusz Szczepańczyk Transbór
14 Zofia Wardzyńska Latowicz II
15 Andrzej Wolski (wygaśnięcie mandatu w lutym 2016 r.) Latowicz II
15 Halina Rechnio (wybrana w wyborach uzupełniających w dniu 29 maja 2016 r.) Latowicz II