PSE partner Koła Gospodyń Wiejskich w Latowiczu

Dzięki wsparciu PSE Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu zakupi stroje ludowe

Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu ma nowego partnera - Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach współpracy z PSE w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” zostanie zakupionych 19 kompletów strojów ludowych - 15 damskich i czterymęskie. 

Dzięki wsparciu PSE, Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu, działające na terenie gminy od grudnia 2018 r., będzie mogło rozwinąć swoją statutową działalność na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców regionu oraz podtrzymywania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi.

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Latowiczu, występując w swoich nowych strojach ludowych,będą mogły promować historię i kulturę regionu m.in. na spotkaniach integracyjno-szkoleniowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (organizowanych dla kół działających na terenie powiatu mińskiego), w trakcie ważnych uroczystości lokalnych, m.in. podczas inauguracji rokuszkolnego w placówkach oświatowych, a także wydarzeń upamiętniających odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Latowicz PSE realizują projekt budowy linii 400 kV łączącej aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl