Nowe stroje ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich w Latowiczu

Nowe stroje ludowe dla Koła Gospodyń Wiejskich w Latowiczu

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu kupiło 19 tradycyjnych, mazowieckich strojów ludowych. Było to możliwe dzięki środkom z konkursu„WzMOCnij swoje otoczenie”, zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

 

Dzięki wsparciu PSE, Koło Gospodyń Wiejskich w Latowiczu, działające na terenie gminy od  grudnia 2018 r., będzie mogłopełniej rozwinąć swoją statutową działalność na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców regionu oraz podtrzymywania dziedzictwa kulturowego polskiej wsi. Członkinie KGW w Latowiczu wystąpiły już w nowych strojach na  dożynkach gminno-parafialnych, podczas lokalnej akcji „Narodowego Czytania” oraz w  trakcie wyjazdu studyjnego „Atrakcyjna Ziemia Mińska”, zorganizowanego w południowej części regionu, który został współfinansowany ze środków powiatu mińskiego.

 

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Latowiczu dziękinowym strojom ludowymbędą mogły promować historię i kulturę regionu m.in. na spotkaniach integracyjno-szkoleniowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (organizowanych dla kół działających w sąsiedztwie gminy Latowicz), w trakcie uroczystości lokalnych, w tyminauguracji rokuszkolnego w placówkach oświatowych, a także podczas nadchodzących wydarzeń upamiętniających odzyskanie niepodległości przez Polskę.

Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i  kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Latowicz PSE budują linię 400 kV łączącą aglomerację warszawską z Siedlcami. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w północno-wschodniej i centralnej Polsce oraz możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice.

Więcej informacji o działalności organizatora konkursu dostępnych jest na stronie raport.pse.pl.

 

 

 

Galeria::